• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Studnie mogą być różnorodne, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym obszarze. W przypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały prawidłowo rzeczową wydajność, a na terenie nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego typu studnie muszą mieć należytą głębokość, żeby rury osłonowe i filtracyjne odnalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są sfinalizowane obudową z okręgów betonowych lub ewentualnie z tworzywa sztucznego – przetestuj wiercenie studni poznań. W tej obudowie znajduje się zwieńczenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory służące do kończenia przepływu wody w rurociągu i zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza posiadać zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia stosownego ciśnienia w instalacji domowej i poboru należytej ilości wody.

Categories: Inne

Comments are closed.