• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przepisy bhp są jasno określone przez przepisy prawa. Każdy z nas ma obowiązek się z takimi przepisami zaznajomić. W tym celu niebezużyteczne jest uczestniczenie w organizowanych przez różne instytucje szkolenia z zakresu bhp. Często udział w takim szkoleniu jest obowiązkowy, jest z góry narzucony i nie wolno odmówić udziału w takim szkoleniu bhp. To właśnie dzięki temu mamy słuszną wiedzę o bezpieczeństwie, higienie pracy, o przepisach przeciwpożarowych. A taka mądrość jest pracownikowi niebezużyteczna. Pracujemy w różnych miejscach, jesteśmy uczestnikami różnych sytuacji, także kłopotliwych. Dlatego też wstępne szkolenie bhp przygotowują nas, chociaż teoretycznie do tego, jak zachować się w określonych sytuacjach, jak zachowywać się by takie sytuacje nigdy nie miały miejsca. A jakkolwiek czasami nie da się przeróżnych sytuacji przewidzieć. Żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo niebezużyteczne jest uczestniczenie w szkoleniach bhp, niezbędne jest przyswojenie, zapamiętanie i utrwalenie sobie rozmaitych wiadomości. Szkolenia bhp są prowadzone regularnie, zazwyczaj raz do roku.

Categories: Nauka

Comments are closed.